Free Fire

Nạp thẻ X5 Kim Cương

Bảng giá khuyến mãi nạp Free Fire

Mệnh giá Kim Cương
50.000 VNĐ 1.415💎
100.000 VNĐ 3.020💎
200.000 VNĐ 6.150💎
300.000 VNĐ 9.500💎
500.000 VNĐ 20.000💎
1.000.000 VNĐ 50.000💎

Sau khi nạp các bạn vui lòng load lại website để xem tình trạng thẻ cào và kim cương

LỊCH SỬ GIAO DỊCH GẦN NHẤT

Username: 0367063263 Seri: *******7511343 Mệnh Giá: VNĐ Thẻ cào không đúng hoặc đã được sử dụng. Vào Lúc: 03/06/2020 20:30:48
Username: 707399058 Seri: *******8119676 Mệnh Giá: VNĐ Thẻ cào không đúng hoặc đã được sử dụng. Vào Lúc: 25/05/2020 20:49:15
Username: 707399058 Seri: *******8119676 Mệnh Giá: VNĐ Thẻ cào không đúng hoặc đã được sử dụng. Vào Lúc: 25/05/2020 20:46:43
Username: 1322080612 Seri: *******7845372 Mệnh Giá: VNĐ Thẻ cào đúng. Vào Lúc: 13/05/2020 14:45:38
Username: 1965799250 Seri: *******2114715 Mệnh Giá: VNĐ Thẻ cào không đúng hoặc đã được sử dụng. Vào Lúc: 08/05/2020 16:31:54

Lưu ý skin tặng sẽ được gửi thẳng vào hòm đồ thông qua việc nạp thẻ fire fire qua ID ingame